کارگروه مبارزه با پولشویی و مفاسد اقتصادی صنعت پرداخت

با ظهور فناوری های نوین مالی، ابزارها و شیوه های پولشویی در انواع جرم و فرار مالیاتی تنوع یافته است و دیگر نمی توان مبارزه با آن را به قالب های سنتی گذشته منوط کرد. از این رو نهادهای پولی و بانکی کشور قوانین نظارتی را در نظر گرفته اند و شرکت های فعال در صنعت پرداخت ملزم به اجرای آن می باشند.

 

مجرمان از فناوری های نوین چون انواع روش های پرداخت، بویژه پرداخت های اینترنتی و ارزهای مجازی برای توسعه روش های مجرمانه خویش بسیار سود می جویند و شرکت های فعال در صنعت پرداخت، سرویس دهندگان پرداخت، پرداخت یاران، پرداخت بان ها، پرداخت سازها، سرویس دهندگان خدمات کیف پول الکترونیک و برنامک های پر تراکنش، از نظر پولشویی در معرض خطر قراردارند.

 

کارگروه مبارزه با پولشویی و مفاسد اقتصادی صنعت پرداخت در انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های پرداخت الکترونیک به منظور آگاهی رسانی، آموزش، نظارت و پیگیری بر اجرای دقیق قوانین و مقررات مخصوص قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی آن تشکیل شده است تا ضمن تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنعت پرداخت، به آموزش و آگاهی رسانی شرکت ها / استارت آپ های خدمات دهنده، پذیرندگان و مشتریان آنها بپردازد تا تمهیدات و ساز و کار مناسب برای مبارزه با پولشویی و اجرای قواعد ضدپولشویی (AML) را در کسب و کارهای خود اجرایی سازند.