نمایشگاه ها و همایش ها

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های پرداخت الکترونیک

هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران

حضوردر هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران ارائه خدمات  پاویون اختصاصی پرداخت یاران برای اعضاء با همکاری ...
20 آذر 1400,

شروع فرایند اجرایی ششمین نمایشگاه تراکنش ایران

فرایند اجرایی ITE 2020 شروع شد و همزمان نامه دبیرکل این رویداد به انضمام بروشوری ...
25 دی 1399,

موضوعات تخصصی ITE 2020

ششمین نمایشگاه تراکنش ایران (ITE 2020) ، 25 و 26 آذرماه در هتل اسپیناس پالاس برگزار ...
25 آذر 1399