نمایشگاه ها و همایش ها

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های پرداخت الکترونیک

شروع فرایند اجرایی ششمین نمایشگاه تراکنش ایران

فرایند اجرایی ITE 2020 شروع شد و همزمان نامه دبیرکل این رویداد به انضمام بروشوری ...
25 دی 1399

موضوعات تخصصی ITE 2020

ششمین نمایشگاه تراکنش ایران (ITE 2020) ، 25 و 26 آذرماه در هتل اسپیناس پالاس برگزار ...
25 آذر 1399