نمایشگاه ها و همایش ها

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های پرداخت الکترونیک

به زودی

با اخبار جدید انجمن همراه باشید
25 اسفند 1399,

شروع فرایند اجرایی ششمین نمایشگاه تراکنش ایران

فرایند اجرایی ITE 2020 شروع شد و همزمان نامه دبیرکل این رویداد به انضمام بروشوری ...
25 دی 1399

موضوعات تخصصی ITE 2020

ششمین نمایشگاه تراکنش ایران (ITE 2020) ، 25 و 26 آذرماه در هتل اسپیناس پالاس برگزار ...
25 آذر 1399